Wie zijn wij?

Wij zijn de leefgemeenschap Slotervaart opgericht in 2016, in Amsterdam Nieuw-West. Wij vormen een groep van 12 volwassenen en 8 kinderen, verdeeld over 9 huishoudens.

Aanleiding: vanwaar onze leefgemeenschap?
Amsterdam is een mooie plek om te wonen, maar het is ook een plek waar mensen gemakkelijk langs elkaar heen leven. Zo ontstaat eenzaamheid en onbegrip. Dat geldt ook voor onszelf.
We gaan soms helemaal op in onze eigen bubbel. We geloven dat dat niet de bedoeling is en we merken dat het durf en actie vraagt om daarin andere keuzes te maken.
We willen werkelijk onderdeel zijn van de buurt waarin we wonen, met al zijn verschillende mensen en bubbels en als Leefgemeenschap een verbindende rol spelen in Slotervaart.
De Leefgemeenschap biedt ons de structuur om ons leven zo in te richten dat we gehoor kunnen geven aan dit verlangen en elkaar daarin kunnen stimuleren.

Visie: vanuit welke waarden zijn wij leefgemeenschap?
Leefgemeenschap Slotervaart is een ontspannen en dienstbare samenlevingsvorm, bestaande uit negen zelfstandige huishoudens. In navolging van Jezus Christus willen wij onze levens delen, met elkaar en met de buurt. We beseffen dat we daarin zowel gever als ontvanger zijn; dat we zelf buren zijn en goede buren nodig hebben. Gelijkwaardigheid is hierin voor ons een belangrijke basis.
Als leden van de leefgemeenschap zetten we ons in in de buurt, dat kan soms hard werken zijn. Onderlinge ontspanning en ontmoeting is daarom heel belangrijk.
Ook geloven we dat we daarin de stilte en Gods stem nodig hebben om geïnspireerd te kunnen leven.

Missie: wat doen wij precies?
De visie wordt concreet in een houding van omzien naar elkaar, gastvrijheid en delen wat je hebt (gekregen). Samen dankbaar het leven vieren, maar ook elkaar bijstaan op kwetsbare momenten. Als Leefgemeenschapsleden onderling en onder andere buurtgenoten.
Dit doen we door (ieder voor zich) tijd te maken voor persoonlijke ontmoetingen en mensen te leren kennen, gastvrij te zijn en door samen activiteiten te organiseren voor en met de buurt, zoals de wekelijkse buurtmaaltijd.
Iedere zondag worden we als Leefgemeenschap samen stil in het avondgebed en zoeken we inspiratie bij God, die de bron van ons leven is.
Tijdens de maandelijkse reflecties vinden we verdieping en leren we elkaar beter kennen op het gebied van thema’s die te maken hebben met de drie pijlers van onze Leefgemeenschap: Intern, Gebed en Bezinning, Buurt.