Categorieën
blog

Afscheid van Peter & Kristel

door Gerard (juli 2022)

31 oktober 2016, Kerkhervormingsdag:
Volle Nieuwe Kerk met mensen uit verschillende kerken. Er zijn sprekers.  Er  wordt gebeden en gezongen.
Dan: koffie/thee/sap.  Boven allen uit steekt het hoofd van een man met krullend haar: Peter.
Even later zijn we in gesprek. Spreken af later bij hem thuis verder  te praten.
Later bij hen thuis:
Kristel doet open. Zij en Peter ontvouwen hun plan om een leefgemeenschap op te richten. Ze kunnen mensen voor de leefgemeenschap werven, nu de stedelijke kerkenraad positief over een leefgemeenschap denkt.
Op de startavond voor de gemeenschap zijn we met ongeveer 10.
In hun plannen staat o.a.: hoe zij een gemeenschap zien.
Er komen 9 appartementen beschikbaar. Goed voor onderling contact!
Een werkgroep, waarin Peter&Kristel en leden van de stedelijke kerkenraad  zitten, beoordeelt of belangstellende mensen geschikt zijn om mee te doen.
Samen stellen de geworven leden, onder leiding van Peter&Kristel, een werkplan op. Zij schrijven ook een eerste opzet voor een missie. Met daarin, zondagavondgebed, reflectie op ons doen en geloven, buurmaaltijden, e.a. In de missie staat, dat we Jezus Christus willen volgen en GOD zien als bron van ons leven.
Peter&Kristel onderhouden, als leden van de Ark-kerkenraad, het contact daarvan met de leefgemeenschap.
Wat opvalt is dat hun manier van omgaan met bewoners van Nieuw West zich kenmerkt door eenvoud.
Later hopen zij in een van onze noordelijke provincies hun ideaal van gemeenschappelijk leven voor te leven.
Het ga jullie goed!