Categorieën
blog

Het is hier ook net een dorp

door Suzette (juni 2022)

Iedere laatste zaterdag van de maand is het weer zo ver: onze prikactie. We verzamelen om 10:30 voor de Ark, pakken vuilniszakken, handschoenen en prikkers, en prikken zwerfafval in de buurt.

Het prikken roept vaak reacties op van omstanders. Zo prikte vanochtend mijn zoontje van 3 ook mee. Hij had geen prikstok bij zich (dat is nog te lastig), maar een stoffer en blik. Ieder sigarettenpeukje dat hij tegenkwam, werd opgeveegd en in de zak gedaan. Veel mensen die het zagen, glimlachten en maakten opmerkingen, zoals: “Jong geleerd, oud gedaan.” En: “Wat ben jij goed bezig zeg, aan jou moet iedereen een voorbeeld nemen.” Samuel glunderde en ging onverstoorbaar verder.

Een ander mooi moment vond plaats bij een bankje op het Sierplein. Mijn buurvrouw was daar aan het prikken en raakte aan de praat met een man die daar op het bankje zat. Ineens zag ze achter het bankje een briefje van 10 euro liggen, helemaal nat, maar nog wel heel. Zij dacht: ‘volgens mij kan deze man dat wel goed gebruiken’ en besloot het briefje aan de man te geven, die daar erg blij van werd. En daar werd mijn buurvrouw op haar beurt weer blij van… hoe leuk is dat. ‘Zaliger is het te geven dan te ontvangen,’ kwam in mij op toen ik dit verhaal hoorde.

Na een uurtje prikken, drinken we koffie met elkaar voor de kerk. Een gemoedelijk geniet-momentje, de kids spelen gezellig op het pleintje en ook hier komt er een buurtbewoner voorbij die even aanhaakt en een kopje meedrinkt.

Ik woon dan wel in de ‘grote stad’ Amsterdam, maar sinds ik hier in de Sierpleinbuurt woon, denk ik regelmatig: ‘het is hier ook net een dorp’. 

(Vanwege de zomervakantie, slaan we de prikactie in juli over en beginnen we weer op zaterdag 27 augustus. Van harte welkom!)